Inżynieria odwrotna - droga do CAD

list W: Usługi

Inżynieria odwrotna to proces, który umożliwia przekształcenie istniejącego obiektu fizycznego na model komputerowy, znany jako Model CAD (Computer-Aided Design). Jest to niezwykle użyteczne narzędzie w dziedzinie inżynierii, umożliwiające dokładne rekonstruowanie geometrii i funkcji obiektów w środowisku wirtualnym. W poniższym artykule przedstawimy kroki inżynierii odwrotnej, zdefiniujemy pojęcie samej inżynierii odwrotnej oraz omówimy jej zalety i zastosowania

Odwrotna Inżynieria - co to jest?

Inżynieria Odwrotna, inaczej Inżynieria Wsteczna (ang. Rever